آزمون نهایی دوره

دستورالعمل و نکات بسیار مهم قبل از شروع آزمون  آزمون نهایی شامل 40 سوال به صورت تصادفی از سخنرانی‌های ارائه شده می باشد. آزمون نمره منفی ندارد. هر شرکت کننده با یکبار ثبت نام امکان آن را دارد حداکثر تا “سه مرتبه” در آزمون شرکت نماید. در صورتیکه امتیاز لازم کسب نشود، امتیاز نهایی لحاظ …

آزمون نهایی دوره Read More »