آزمون نهایی دوره جراحی های سرطان دستگاه گوارش

نکات بسیار مهم قبل از شروع آزمون : هر دوره سوال شامل 10 سوال به صورت تصادفی از دروس ارائه شده می باشد . زمان پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد . در صورتی که امتیاز 70 و یا بیش از 70 درصد کسب نمایید گواهی صادر میشود . هر فرد این امکان را …

آزمون نهایی دوره جراحی های سرطان دستگاه گوارش Read More »