آزمون نهایی دوره نورواینترونشن در ضایعات عروقی مغز و نخاع

نکات بسیار مهم قبل از شروع آزمون : هر دوره سوال شامل 10 سوال به صورت تصادفی از دروس ارائه شده می باشد . زمان پاسخگویی به سوالات 10 دقیقه می باشد . در صورتی که امتیاز 70 و یا بیش از 70 درصد کسب نمایید گواهی صادر میشود و امتیاز بازآموزی بعد از 1 …

آزمون نهایی دوره نورواینترونشن در ضایعات عروقی مغز و نخاع Read More »