برنامه ملی بانک خون بیمارستان

اطلاعیه مهم :  با توجه به درخواست‌های مکرر همکاران شاغل در بانک خون بیمارستان‌ها به اطلاع می‌رساند دومین سمینار مجازی بانک خون به مدت یک از تاریخ “ 4 اردیبهشت ماه 1400 لغایت 15خردادماه 1400″ ماه بدون کسب امتیاز آموزش مداوم،  صرفا با صدور گواهی داخلی معتبر سازمان انتقال خون و موسسه عالی طب انتقال …

برنامه ملی بانک خون بیمارستان Read More »