پزشکی

هپاتیت A

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

هپاتیت A Read More »

جراحی چاقی

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

جراحی چاقی Read More »

از تشخیص تا درمان کبد چرب

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

از تشخیص تا درمان کبد چرب Read More »

بروسلوزیس

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

بروسلوزیس Read More »

جراحی سرطان های دستگاه گوارش

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

جراحی سرطان های دستگاه گوارش Read More »

آنفلوآنزا و کرونا

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

آنفلوآنزا و کرونا Read More »

از تشخیص تا درمان هپاتیت بی

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

از تشخیص تا درمان هپاتیت بی Read More »

بیماری های خودایمنی

دستورالعمل دوره (نکات بسیار مهم): دوره دارای ترتیب در دروس می باشد و الزاما برای اینکه بتوانید آزمون نهایی را بدهید بایستی هر درس را مشاهده و روی گزینه “علامت گذاری به عنوان تکمیل شده ” کلیک کنید . بایستی تمامی دروس را مطالعه فرمایید و در انتهای بر روی دکمه “علامت گذاری به عنوان …

بیماری های خودایمنی Read More »

برنامه ملی بانک خون بیمارستان

اطلاعیه مهم :  با توجه به درخواست‌های مکرر همکاران شاغل در بانک خون بیمارستان‌ها به اطلاع می‌رساند دومین سمینار مجازی بانک خون به مدت یک از تاریخ “ 4 اردیبهشت ماه 1400 لغایت 15خردادماه 1400″ ماه بدون کسب امتیاز آموزش مداوم،  صرفا با صدور گواهی داخلی معتبر سازمان انتقال خون و موسسه عالی طب انتقال …

برنامه ملی بانک خون بیمارستان Read More »

اسکرول به بالا