همه دوره‌های آموزشی

20 هزار تومان

بیماری های خودایمنی

See more…

50 هزار تومان

از تشخیص تا درمان کبد چرب

See more…

20 هزار تومان

از تشخیص تا درمان هپاتیت بی

See more…

20 هزار تومان

هپاتیت بی و پیوند کبد

See more…

20 هزار تومان

آنفلوآنزا و کرونا

See more…

20 هزار تومان

جراحی سرطان های دستگاه گوارش

See more…

150هزار تومان

برنامه ملی بانک خون بیمارستان

See more…


اسکرول به بالا